Fish

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

การรับโอนย้ายของหน่วยงานต่าง ๆ

1. กรมอนามัย รับโอนย้าย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ซี 3 - 7) หมดเขต 29 พ.ย. 56
http://person.anamai.moph.go.th/FILES/file56/Aug/ว4143.pdf

2. กรมการแพทย์ (โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้) รับโอนย้าย นายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ซี 3 - 8) หมดเขต 29 พ.ย. 56
http://person.anamai.moph.go.th/FILES/file56/Oct/ว559.pdf

3. กรมการแพทย์ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี) รับโอนย้าย นายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ซี 3 - 7) หมดเขต 29 พ.ย. 56
http://person.anamai.moph.go.th/FILES/file56/Oct/ว556.pdf

4. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับโอนย้าย นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ซี 3 - 7) หมดเขต 30 พ.ย. 56
http://www.fisheries.go.th/personnel/images/Data4/w10221.pdf

5. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับโอนย้าย นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ซี 3 - 7) หมดเขต 30 พ.ย. 56
http://www.fisheries.go.th/personnel/images/Data4/w10779.pdf

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับโอนย้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (ซี 6 - 7) หมดเขต 15 ธ.ค. 56
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635190064639934981.pdf

7. กรมอนามัย รับโอนย้าย นายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ซี 3 - 8) หมดเขต 14 ก.พ. 57
http://person.anamai.moph.go.th/FILES/file56/Nov/ว5700.pdf

8. กรมการแพทย์ รับโอนย้าย นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ซี 3 - 6) หมดเขต 29 พ.ย. 56
http://person.anamai.moph.go.th/FILES/file56/Nov/ว614.pdf

9. กรมการแพทย์ รับโอนย้าย นายแพทย์ชำนาญการ (ซี 6 - 7) หมดเขต 29 พ.ย. 56
http://person.anamai.moph.go.th/FILES/file56/Oct/ว588.pdf

10. กระทรวงการต่างประเทศ รับโอนย้าย นักการทูตปฏิบัติการ (ซี 3 - 5) หมดเขต 24 ธ.ค. 56
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635210779710958174.pdf

11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับโอนย้าย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ซี 3 - 7) หมดเขต 4 ธ.ค. 56
http://www.fisheries.go.th/personnel/images/Data4/w11351.pdf


32 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17 มิถุนายน 2555 21:27

  คนสนใจหัวข้อการโอนย้ายหน่วยงานมากที่สุด 93%
  น่าจะทำ blog เป็นสื่อกลางคนที่ต้องการโอนย้ายหน่วยงานนะคะ

  เราขอประเดิมค่ะ

  ☺☻☺

  ข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ (ระดับ 7 เดิม) เงินเดือน 3 หมื่นต้นๆ ในหน่วยงานในกรุงเทพฯ ต้องการแลกตำแหน่ง / โอน / ย้าย / สับเปลี่ยน

  ติดต่อที่

  narumol1@gmail.com

  088 6 22 0670

  ตอบลบ
 2. ดำเนินการให้แล้วครบ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ3 สิงหาคม 2555 03:03

  มีส่วนราชการที่ไหนรับโอนนิติกรหรือไม่ครับ (ยกเว้นท้องถิ่น)

  ตอบลบ
 4. จะเอาข่าวสารมาลงให้เรื่อย ๆ นะครับ ไม่เฉพาะแต่นิติกร ตำแหน่งอื่น ๆ ก็จะลงให้หมดครับถ้ามีข้อมูล

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2555 02:50

  นักวเเคราะห์นโยบายและแผน (รพ.มาบตาพุด ระยอง)อยากโอนย้ายไปอีสาน หรือ กทม.
  มีตำแหน่งว่างโอนย้ายสับเปลี่ยน mailมาได้ maneerat.sut@gmail.com

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ27 กันยายน 2555 02:15

  ทำงาน อบจ. อยากจะย้ายไปหน่วยงานกลาง มีวิธีไหนบ้างคะ

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณครับ ผมก็อยากย้าย เเต่ช่างยากซะเหลือเกิน

  ตอบลบ
 8. ตอบ
  1. อบจ. จะย้ายไปส่วนกลางคือต้องเขียนใบโอนไปส่วนกลาง แล้วส่วนกลางจะทำหนังสือไปถึง อบจ. เราก็ตอบไปว่าไม่ขัดข้องให้โอน แล้วกำหนดวันให้ไป แล้วก็ติดต่อ ก.อบจ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ

  2. ยากยังไงก็ต้องหาโอกาสเรื่อย ๆ ครับ ผมก็รากเลือดเหมือนกัน ถ้าไม่ทิ้งโอกาสซักวันนึงก็ได้

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ5 พฤศจิกายน 2555 23:41

  ขอสอบถามด้วยค่ะ เป็นเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ของเทศบาล อยากจะหาโอนย้ายสู่ส่วนกลางค่ะ พอจะมีวิธีหรือหน่วยงานไหนที่สามารถโอนย้าย ได้บ้างไหมคะ

  ตอบลบ
 10. 1. ต้องรอว่าหน่วยงานไหนเปิดสอบนักวิชการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ แล้วไม่มีเงิอนไขว่า "ไม่รับโอน"
  2. รอดูข่าวว่าที่ไหนรับโอนย้าย ซึ่งผมจะประชาสัมพันธ์ข่าวไปเรื่อย ๆ ครับ

  ตอบลบ
 11. ฐิตาภรณ์31 มกราคม 2556 19:38

  เรียน ท่าน ป.เบญจพล
  ปัจจุบันเป็นเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนของ อบต.และไปสอบเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3 ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนได้แล้ว มีความประสงค์จะโอนไปเป็นข้าราชการกรมสรรพสามิต จะต้องดำเนินการอย่างไรคะ และสามารถไปตำแหน่งใดได้บ้างคะ ขอบพระคุณมากค่ะ (ฐิตาภรณ์)

  ตอบลบ
 12. 1. ดูข้อมูลมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครับว่า วุฒิของคุณฐิตาภรณ์ สามารถเกื้อกูลกับตำแหน่งใดได้บ้าง
  2. ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ กรมสรรพสามิตว่ามีตำแหน่งใดว่างบ้าง
  3. หากว่างก็ติดขอเขียนใบโอนย้าย ส่งไปที่กรมสรรพสามิต
  4. ถ้ากรมสรรพสามิตต้องการก็จะมีหนังสือไปถึง อบต. ว่าตามที่คุณฐิตาพรมีความประสงค์ขอย้าย กรมสรรพสามิตต้องการรับโอน แล้วก็ให้แจ้งข้ออมูลต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ตำแหน่ง เงินเดือน ต้องโทษทางวินัยหรือไม่ ย้ายไปได้ต้งแต่วันที่ ฯลฯ
  5. แล้วเราก็ตอบกลับไป
  6. ลองสอบถามทางทองถิ่นจังหวัดนะครับว่า นำเรื่องเข้า ก.อบต. อย่างไร เพราะผมห่างมานานมากแล้ว

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ27 มีนาคม 2556 21:00

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อยู่นนทบุรี ต้องการโอนย้ายไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานใดก้อได้ค่ะ ติดต่อที่เมล์ keawfa23@hotmail.com

  ตอบลบ
 14. เรียนคุณป.เบญจพล ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสิติ ปฏิบัติงาน สังกัดกรมการแพทย์ อยากย้ายกลับบ้านจ.นครราชสีมา สังกััดสำนักปลัดกระทรวง สอบถามที่สสจ.แล้วตอนนี้ไม่มีตำแหน่งว่างจะต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ

  ตอบลบ
 15. เรียน คุณป.เบญจพล ปัจจุบันผมเป็นนักพัฒนาชุมชน 4 อยากจะเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 4 จะได้หรือเปล่าครับ ผมจบ ป.ตรีรัฐศาสตร และต้องทำอย่างไรบ้างครับ ต้องสอบเปลี่ยนสายงานใหม่ หรือเปล่าครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

  ตอบลบ
 16. เรียนคุณป.เบญจพล ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน สังกัดกรมควบคุมโรค อยากย้ายกลับบ้านจ.พะเยา สังกััดสำนักปลัดกระทรวง สอบถามที่สสจ.แล้วตอนนี้ไม่มีตำแหน่งว่างจะต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ แต่ทาง สสจ. แนะนำให้ตัดรอน ตำแหน่งมาครับ วิธีนี้ต้องทำอย่างไรครับ กรุณาตอบกลับด้วย ขอบคุณอย่างสูง


  ตอบ

  ตอบลบ
 17. ยังไม่ผ่านทดลองงานโอนได้หรือยังคะ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ18 มิถุนายน 2556 20:16

  เป็นเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน ทำงานที่สถาบันโรคผิวหนัง อยากย้ายกลับบ้าน จ.นครราชสีมาหรือสระแก้ว ถ้าใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์ 0823225381 หรือ e-mail:mk_club62@live.com

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ18 มิถุนายน 2556 21:09

  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน ทำงานที่ศูนย์ฯวิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม อยากย้ายไปสมุทรสาคร กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม หรือจังหวัดใกล้เคียง ใครมีตำแหน่งว่างรบกวนช่วยติดต่อด้วยนะคะ โทร 082 354 7092

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ27 มิถุนายน 2556 00:19

  ด่วน : เป็นข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทำงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
  ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุงจ.ชลบุรี อยากย้ายไปกรุงเทพฯ ถ้าใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์ 0854364612 หรือ e-mail
  :ttsu49@hotmail.com

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2556 21:41

  ผมทำเรื่องสอบถามขอโอนย้ายไปหน่วยงานสรรพสามิตตั้งแต่เดือนพ.ค.55ยังไม่มีการตอบกับเลย อยากทราบจะมีโอกาสได้โอนย้ายหรือเปล่า
  จากข้าราชการส่วน
  ท้องถิ่น

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2556 21:53

  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ทำงานที่จ.สงขลา อยากย้ายไปปฏิบัติงานที่ จ.ปัตตานี เพื่อดูแลครอบครัว ถ้าใครสนใจติดต่อเบอร์ 086 - 1693887

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2556 23:53

  เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งอยู่ที่ รพ.เขาพนม กระบี่ ต้องการย้ายมาปฎิบัติงานที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อดูแลครอบครัว ใครสนใจติดต่อเบอร์ 080-6983501

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ16 กันยายน 2556 10:05

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สมุทรปราการ ต้องการย้ายกลับ จ.ปราจีนบุรี/ฉะเชิงเทรา เพื่อดูแลครอบครัว ติดต่อได้ที่086-3231273

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ28 กันยายน 2556 20:11

  ทำเรื่องโอนเข้ากรมสรรพสามิต แต่ทางสรรพสามิตบอกว่าไม่มีการหยิบเรื่องมาพิจารณาเลย ไม่ทราบว่า เมื่อไรถึงจะหยิบมาพิจารณาค่ะ อยากทำงานที่กรมนี้มาก แต่ไม่มีโอกาสเลยสักครั้งค่ะ เคยสอบเป็นลูกจ้าง แต่ก็ต้องตกรอบสัมภาษณ์ทุกครั้ง พอสอบเข้ามาเป็นราชการได้ ก็โอนลำบากอีก

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ17 ตุลาคม 2556 21:03

  มีหน่วยงานไหนรับโอน นักวิชาการเงินและบัญชี หรือนักวิชาการตรวจสอบภายในบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ29 ตุลาคม 2556 01:49

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ต้องการโอนย้ายกลับโซนภาคเหนือตอนล่างหน่วยงานใดรับโอน ย้าย บ้างครับ

  ตอบลบ
 28. นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ต้องการโอนไป นักจัดการฯ หรือนักวิเคราะห์นโยบาย ฯ ในสามจังหวัดภาคใต้
  มีหน่วยงานใดรับบ้างครับ
  intratt@gmail.com

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ24 พฤศจิกายน 2556 17:55

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (จ.ยะลา) ต้องการโอนไปนักวิเคราะห์นโยบายฯ /นักทรัพยากรบุคคล ส่วนกลาง ติดต่อได้ที่ 0842533480

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ17 ธันวาคม 2556 23:31

  กระทรวงพาณิชย์ที่สนามบินน้ำ นนทบุรี มีตำแหน่ง จพง.พาณิชย์ หรือจพง.การเงิน กรมใดว่างบ้างคะ อยากโอนไปค่ะ
  gmw_29@hotmail.com

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ20 กุมภาพันธ์ 2557 00:44

  ผมรับราชการทหาร ยศ จ่าสิบเอก ที่ ค่ายขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ต้องการโอนหรือย้ายกลับ จ.ร้อยเอ็ด ติดต่อได้ที่ 0848220738 ครับ

  ตอบลบ
 32. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด กรมอุทยานฯบ้านโป่ง ราชบุรี ต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยน ไปยังจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หรือนัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนใจติดต่อ wy_orange@hotmail.com

  ตอบลบ